Judetul Alba

1

Date informative despre județul Alba

Suprafață: 624.167 hectare (2,6% din suprafața României)

Populație: 342.376 de locuitori

Orașe principale sunt: Alba Iulia, Aiud, Sebeș și Blaj,

Urmate de orașe mai mici ca: Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș și Zlatna, ponderea mai mare a populației fiind în regiunea urbană, cu o structură alcătuită din: 90% români, 6% maghiari, 3% germani.

Județul este compus din 4 municipii, 7 orașe și 67 de comune.

Consiliul Județean Alba este format din 32 de consilieri aleși.

2

Date informative despre Consiliul Local:

Prin atribuțiile care îi revin Consiliului Local şi prin responsabilitățile pe care le are, acesta trebuie să trateze problemele fundamentale ale comunității. Prin articolul 121 din Constituția României, se specifică faptul că „autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condițiile legii”. Consiliile locale şi primarii funcționează „ca autorități administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe”.

Conform articolului 24 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, consilierii se pot constitui în grupuri, în funcție de formațiunile politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puțin trei. Consilierii cărora nu li se aplică prevederile de la alineatul (1), menționate anterior, se pot constitui în grup prin asociere. Grupurile au un lider, ales prin vot deschis.

Atribuțiile Consiliului Local sunt stabilite prin Legea 215/2001, articolul 36. Consiliul are inițiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local, cu excepția celor ca nu sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Acesta exercită următoarele tipuri de atribuții:

a) organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăților comerciale şi regiilor autonome de interes local

b) dezvoltarea economico‐socială şi de mediu a localității, stabilirea bugetelor locale

c) administrarea domeniului public şi privat

d) gestionarea serviciilor către cetățeni

Promovează Tineri pentru Alba

Pregătirea continuă e calea cea mai sigură spre succes, iar competiţia e singurul mod în care poţi să te descoperi cu adevărat. Iar odată cu tine, te vom descoperi cu toţii. Promovează-te!